Κύπρος: Να ποινικοποιηθεί η ομοφοβική πράξηΑίτημα της Επιτρόπου Διοικήσεως στη Βουλή

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αποδίδεται μικρότερη ποινική απαξία στον ομοφοβικό και τον τρανσφοβικό λόγο»

Παρόλο που η χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής εστίασε στη νομοθετική ρύθμιση των δηλώσεων μίσους στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, η Επίτροπος Διοικήσεως ως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, Ελίζα Σαββίδου, τονίζει σε υπόμνημα που υπέβαλε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή, ότι «είναι εξίσου, εάν όχι περισσότερο, σημαντική, η ποινικοποίηση της ίδιας της τέλεσης ρατσιστικών, ομοφοβικών και τρανσφοβικών πράξεων».

Προσθέτει ότι «πέραν της αναζήτησης του κινήτρου (ρατσιστικού, ομοφοβικού) προς τον σκοπό της επιβάρυνσης της ποινής μιας αξιόποινης πράξης, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής αυτοτελούς κύρωσης, έστω και ελαφριάς, που να μπορέσει να λειτουργήσει ως δημοκρατική και κοινωνική καταδίκη του ρατσισμού και της ομοφοβίας».
Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρέστησαν εκτός από την Επίτροπο Διοικήσεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας.

Μικρότερη ποινική απαξία
Στο υπόμνημά της η Επίτροπος τονίζει ότι «παρόλο που κατ' αρχήν την ικανοποιεί ιδιαίτερα η πρωτοβουλία νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος, την προβληματίζει έντονα ο τρόπος που επιλέγηκε να γίνει αυτό». Εξηγεί ότι «ενώ υπάρχει πλέον στην έννομη τάξη της χώρας συγκεκριμένη νομοθεσία που ρυθμίζει νομοθετικά τον ρατσιστικό και μισαλλόδοξο λόγο, δηλ. τις δηλώσεις μίσους βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός λόγος, οι δηλώσεις, δηλαδή, μίσους στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας μίσους, δεν εντάχθηκαν στον προαναφερόμενο ειδικότερο νόμο, αλλά προτάθηκε η επιλογή της ρύθμισης του θέματος μέσω της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα και της προσθήκης του άρθρου 51 (Β), το οποίο υπάγεται στο Κεφάλαιο των Αδικημάτων της Προδοσίας και Άλλων Αδικημάτων εναντίον της Ανώτατης Εξουσίας.

Δυστυχώς, δεν κλήθηκα στην πρώτη συζήτηση του θέματος στη Βουλή και για τον λόγο αυτό δεν εξέθεσα εξαρχής τους προβληματισμούς μου». Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι «oι δηλώσεις μίσους και τα εγκλήματα μίσους στρέφονται εναντίον της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ασφάλειας και ζωής, όποια και αν είναι η βάση τους. Συνεπώς προκαλεί εντύπωση η υπαγωγή των δηλώσεων μίσους στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα αδικήματα εναντίον της Ανώτατης Εξουσίας, ενώ μάλιστα υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά τον ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Πέραν του σημαντικού αυτού συμβολισμού, μεγαλύτερος προβληματισμός ανακύπτει από τη διαφορά στo μέγεθος των προβλεπόμενων ποινών. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις μίσους στη βάση της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δυο αυτές ποινές, ενώ οι δηλώσεις μίσους στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου με τρία (3) χρόνια, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις των δηλώσεων μίσους στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι ίδιες, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αποδίδεται μικρότερη ποινική απαξία στον ομοφοβικό και τον τρανσφοβικό λόγο».

Προσθήκη «σεξουαλικού προσανατολισμού»
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως προς την Επιτροπή Νομικών της Βουλής, «παρουσιάζει εμφανή προβληματικότητα η προσθήκη της προϋπόθεσης, στο άρθρο 51 Β, ότι η προτροπή και υποκίνηση σε βία/μίσος πρέπει να γίνεται “με απειλητικό τρόπο”, τη στιγμή που η προϋπόθεση αυτή δεν τίθεται για τον ρατσιστικό και μισαλλόδοξο λόγο. Αντίστοιχα, με προβληματίζει η παράλειψη της αναφοράς στο υπό συζήτηση άρθρο στη δήλωση μίσους με “απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα”, όπως αυτή, εντούτοις, προβλέπεται στον νόμο 134 (Ι) 2011, καθώς τα ΛΟΑΔ άτομα συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με ακριβώς τέτοιου είδους δηλώσεις.

»Συνεπώς, προτιμότερη και απλούστερη θα ήταν η προσθήκη του “σεξουαλικού προσανατολισμού” και της “ταυτότητας φύλου” στους λόγους/βάσεις (grounds) των δηλώσεων μίσους στο άρθρο 3 (1) του Νόμου 134 (Ι) 2011 περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε δικαιοπολιτικά πιο εύστοχο και αποτελεσματικότερο το εγχείρημα και θα απέτρεπε κριτική της Κύπρου για αναιτιολόγητη και δυσνόητη ιεράρχηση ως προς το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων. Επιπλέον θα καταδείκνυε την προσήλωση της Κύπρου στην προστασία των ΛΟΑΔ δικαιωμάτων και θα απέτρεπε δυσμενείς αναφορές από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς παρακολούθησης της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, θεωρώ ότι ο όρος “γενετήσιος προσανατολισμός” πρέπει να αντικατασταθεί από τον πιο δόκιμο όρο “σεξουαλικός προσανατολισμός”. O πρώτος όρος λανθασμένα παραπέμπει και περιορίζεται στην αναπαραγωγική λειτουργία του ανθρώπου, χωρίς να καλύπτει την ευρύτητα του αντίστοιχου αγγλικού όρου “sexual orientation”. O όρος αυτός έχει καθοριστεί στις Αρχές της Yogyakarta ως η διαρκής συναισθηµατική, ροµαντική, σεξουαλική ή τρυφερή έλξη για ένα άλλο πρόσωπο και η οποία ποικίλλει από την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία στην αποκλειστική ομοφυλοφιλία και συμπεριλαμβάνει διάφορες µορφές αµφισεξουαλικότητας».

Εγκλήματα κατά ΛΟΑΔ στην Ευρώπη
Η Επίτροπος υπενθυμίζει στο υπόμνημά της ότι τoν Μάιο του 2013 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Fundamental Rights Agency - FRA) δημοσίευσε την έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους που υφίστανται τα ΛΟΑΔ άτομα στην Ευρώπη. «Η έρευνα αυτή, η οποία συμπεριέλαβε τις εμπειρίες περισσοτέρων από 93.000 ΛΟΑΔ σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., καταδεικνύει ότι μεγάλος αριθμός λεσβιών, ομοφυλοφίλων και διεμφυλικών (transgender) αδυνατούν να ζήσουν σύμφωνα με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Πολλοί υφίστανται διακριτική ή ακόμα και βίαιη μεταχείριση όταν εκδηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Για τον λόγο αυτό, μεγάλος αριθμός ατόμων αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και ζουν απομονωμένοι, συχνά υπό το κράτους του φόβου. Διαπιστώθηκαν επίσης υψηλά ποσοστά διακριτικής μεταχείρισης και εγκλημάτων μίσους, τα οποία δεν καταγγέλλονται, καθώς τα μισά από τα θύματα βίας ή παρενόχλησης πίστευαν ότι η Αστυνομία δεν θα έκανε τίποτα». Επισημαίνεται στο υπόμνημα ότι «βάσει στοιχείων του FRA, σε δεκατρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόκληση μίσους, βίας, διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου συνιστά ποινικό αδίκημα. Σε τέσσερα κράτη-μέλη οι δηλώσεις μίσους αποτελούν ποινικό αδίκημα όταν απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, στις οποίες, όμως, δεν περιλαμβάνονται οι ΛΟΑΔ.

Σύμφωνα με το FRA, η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Στα υπόλοιπα κράτη μέλη, οι δηλώσεις μίσους εις βάρος ΛΟΑΔ ατόμων δεν θεωρούνται ποινικό αδίκημα, η διατύπωση όμως του νόμου είναι γενική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία τους. Η έρευνα του FRA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ομοφοβική ρητορική μίσους και τα ομοφοβικά εγκλήματα μίσους, είναι φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά εμπόδια στη δυνατότητα ατόμων να εξασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση, καθώς και άλλα δικαιώματα χωρίς να υφίστανται διακρίσεις. Η πρόταση που κάνει συνοψίζεται στην εξής φράση: “αυτά τα φαινόμενα χρειάζεται να καταπολεμηθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας ελάχιστα κριτήρια αποτελεσματικής ποινικής νομοθεσίας”».

Η κατάρριψη φοβικών συνδρόμων
Ελίζα Σaββίδου: «Το ζήτημα της αντιμετώπισης των δηλώσεων μίσους δεν εξαντλείται σε ποινικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα το θέμα του ομοφοβικού λόγου χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη πολυμορφία και καλύπτει έναν χώρο συμπεριφορών ευρύτερο από εκείνον που καλύπτει η όποια νομοθετική παρέμβαση. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση, η οποία παράλληλα με τις νομοθετικές πρόνοιες θα έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών ως προς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων και τη συνακόλουθη κατάρριψη των φοβικών συνδρόμων και προκαταλήψεων. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαχειρίζεται τα ομοφοβικά περιστατικά στα πλαίσια της πολιτικής του για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ως ειδικότερες πτυχές της νεανικής παραβατικότητας».

Πηγή

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Έρευνα hiv

Επιτέλους Σύμφωνο Συμβίωσης. Αν βρείτε τον κατάλληλο/η θα τον παντρευόσασταν;

Ναι - 38.8%
Όχι - 21.6%
Δεν ξέρω - 10.8%
Είμαι κρυφή - 28.8%
Η ψηφοφορία για αυτή τη δημοσκόπηση έχει λήξει
Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα!
S-Cape club Γκάζι Γκέι Ερωτικές ιστορίες - gayhellas

...και στο Facebook!

 Hot Live webcam Gay chat!