homophonia για το pride της ΘεσσαλονίκηςΣτην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, 17-12-2013, για το Σύμφωνο Συμβίωσης, η HOMOphonia Thessaloniki Pride διάβασε το παρακάτω κείμενο.

Αγαπητοί φίλοι,

Εκ μέρους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας HOMOphonia – Thessaloniki Pride, θέλω να ευχαριστήσω τον Σύριζα για την τιμή που μας κάνει και μας προσκαλεί στη σημερινή συζήτηση.

Η συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης (Σ.Σ.) σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεκινήσει ήδη το 2005 με ερώτηση στη Βουλή του κ. Αλαβάνου (του Συνασπισμού), ακολούθησε το 2006 με σχετικό κείμενο ιδεών του ΠΑΣΟΚ, είχε ωστόσο προηγηθεί επιστημονικό συνέδριο για τις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, τα πρακτικά του οποίου ευγενικά προσφέρει δωρεάν, σήμερα στους παρευρισκόμενους/-ες, η Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο (όταν αναφερόμαστε στο παρόν κείμενο στο «φύλο» εννοούμε το σωματικό φύλο, το οποίο καταγράφεται στις αστυνομικές ταυτότητες και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της ταυτοπροσωπίας. Το κοινωνικό φύλο δεν καταγράφεται στις ταυτότητες και επομένως δεν μπορεί να ελεγχθεί στις οικονομικές και διοικητικές δοσοληψίες. Όμοια, και άλλα φύλα δεν καταγράφονται –χρωμοσωματικό, γοναδικό, ορμονικό κ.ά.- και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου της ταυτοπροσωπίας).

Με την ψήφιση του νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης από τη Νέα Δημοκρατία το 2008, με πρωταγωνιστή τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη –ο οποίος συγχρόνως με εγκυκλίους φρόντισε να ερμηνεύσει το πνεύμα του Νόμου περί γάμου αλλοιώνοντας το γράμμα του -,  αλλά η εύρεση και ερμηνεία του πνεύματος του νόμου είναι μάλλον υποκειμενική, εισήχθη μια αρνητική διάκριση: το συμβόλαιο που πρέπει να υπογραφεί από το ζευγάρι (προσοχή! όχι πράξη στο Δημαρχείο) επιτρέπεται να το συνυπογράφουν μόνον άτομα διαφορετικού φύλου, γεγονός που οδηγεί από την αρνητική διάκριση φύλου σε αρνητική διάκριση λόγο ερωτικής επιθυμίας, και ειδικότερα λόγο ομοφυλοφιλικής ερωτικής επιθυμίας.

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε τα άτομα που προσέφυγαν εναντίων της Ελλάδας (συλλογικότητες απαγορεύεται να προσφεύγουν σ’ αυτό το Δικαστήριο) και έτσι επικαιροποιήθηκε η συζήτηση για τις αρνητικές διακρίσεις, ενάντια στο δικαίωμα να φτιάχνει κάθε άτομο τη δικιά του οικογένεια (με ή χωρίς παιδιά).

Σήμερα, στη συζήτηση μετά τη δικαστική απόφαση, η Ν.Δ. δεν επιθυμεί να συμμετέχει, το ίδιο και το ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ πρότειναν την απάλειψη  της αρνητικής διάκρισης στον υφιστάμενο νόμο.

Ο Σύρριζα εκτιμά ότι η φιλοσοφία (οι βασικές και ηθικές αρχές του υφιστάμενου Συμφώνου Συμβίωσης) δεν συνάδουν με τις δικές του αντιλήψεις και για το λόγο αυτό δεν προτείνει την επιμέρους τροποποίησή του, αλλά την αντικατάστασή του με νέο νόμο. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι, ότι τελικά ο Σύρριζα κατέθεσε τροποποιητική πρόταση με το ίδιο περιεχόμενο.

Βασική θέση του Σύρριζα είναι, όπως φαίνεται, η εξάλειψη των αρνητικών διακρίσεων του υφιστάμενου Σ.Σ., λόγω φύλου και εντέλει λόγω ομοφυλοφιλικής ερωτικής επιθυμίας. Επιπλέον, προσθέτει και άλλες κοινωνικού και ασφαλιστικού περιεχομένου διατάξεις. Συγκεκριμένα:

 - προτείνει την άρση της απαγόρευσης υπογραφής του σχετικού συμβολαίου από ομόφυλα ζευγάρια,

- προβλέπει κρατικές υποχρεώσεις για θέματα ασφάλισης, σύνταξης κλπ για την ενιαία οντότητα των συμβαλλομένων,

- προτείνει απαλοιφή άλλων απαξιωτικών για την προσωπικότητα των συμβαλλομένων διατάξεων, όπως ότι το σύμφωνο δεν θα πρέπει να λύνεται αυτομάτως, όταν το ένα μέρος παντρεύεται και δεν απαιτείται να ενημερώνει τον μέχρι εκείνη τη στιγμή σύντροφό του,

- αυξάνει τα ποσοστά κληρονομούμενων περιουσιών, π.χ. από 1/6 το αυξάνει στο 1/3 κλπ, χωρίς να φτάνει το 100%, που ισχύει στο γάμο,

- Ωστόσο διατηρεί μια αρνητική διάκριση σε σχέση με τη γονεϊκότητα  (πατρότητα): αυτή υφίσταται μόνον για τα ετερόφυλα –και σε τελική ανάλυση για τα ετεροφυλόφιλα- ζευγάρια. Προτείνει:

«Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης .......τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα  που συμβιώνει με τη μητέρα. ... Η γονική μέριμνα τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης ...  ασκείται από κοινού εκ μέρους των γονέων».

Όμως, αυτή η ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου είναι ειδικότερα οδυνηρή για τα υφιστάμενα τέκνα ομόφυλων ζευγαριών, ή για αυτά που θα προκύψουν από ομόφυλα ζευγάρια εντός του Συμφώνου, συνήθως από ζευγάρια γυναικών, τα οποία μπορούν να τεκνοποιήσουν με σχετική ευκολία.

Επομένως, το Σχέδιο Νόμου αίρει μεν την αρνητική διάκριση σε ένα σημείο του, την απαγόρευση σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης από ομόφυλα ζευγάρια (και προβλέπει κοινωνικού χαρακτήρα παροχές), όμως την διατηρεί στο θέμα της τεκνοθεσίας και γονικής μέριμνας, επομένως δεν τάσσεται μονοσήμαντα ενάντια στις διακρίσεις.

Ως εκ τούτου, το Σ.Σ. που φέρει τον τίτλο «Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης», δεν μεριμνά για μια βασική παράμετρο της για όλους/όλες, την  ελευθερία – του δικαιώματος για σύναψη οικογένειας με όλες της τις ενδεχόμενες παραμέτρους, επομένως και της  ύπαρξης παιδιών. Και δεν αναφέρομαι για το δικαίωμα σε τεκνοθεσία ξένων παιδιών, αλλά κυρίως για την τεκνοθεσία των παιδιών που έχουν φυσικό τους γονέα τον ένα των συμβαλλόμενων στο Σ.Σ., ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια ισχύος του Σ.Σ.

Βλέπουμε, πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μερικός συμβιβασμός και εφαρμογή ανταγωνιστικών βασικών αρχών και ηθικών. Διότι, εάν τάσσεται κάποιος/-α κατά των αρνητικών διακρίσεων με απόλυτο τρόπο, πρέπει να αποδεχτεί και το δικαίωμα της κάθε οικογένειας σε παιδιά. Εάν όμως τάσσεται υπέρ του περιορισμού της ισότητας των πολιτών, τότε επιτρέπεται να διαφοροποιείται σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας και των παιδιών της.

Δεν είναι ανεπίτρεπτο - άνομο να δηλώνει κάποιος/-α το δεύτερο. Άλλωστε, «η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», ή όχι;

Είναι προφανές, ότι θα αποτελέσει η μελλοντική συμπλήρωση των προσπαθειών για το Σ.Σ. η άρση των εγκυκλιών του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη για το Γάμο και η διευκρίνηση, ώστε η λέξη «μελλόνυμφοι», να ερμηνευτεί ότι εννοεί ζευγάρια ίδιου ή διαφορετικού φύλου. Αλλά και στο κείμενό του το Σχέδιο ΣΕΣ, αντί της έκφρασης «έχει ... πατέρα τον άνδρα  που συμβιώνει με τη μητέρα» θα μπορούσε να χρησιμοποιεί την έκφραση «έχει ... δεύτερο γονέα το πρόσωπο που συμβιώνει εντός Σ.Ε.Σ. με τον φυσικό γονέα του τέκνου». Έτσι θα έδειχνε ότι είναι υπέρ της πλήρους ισότητας.

 Από το Λεσβιακό – Γκέι – Αμφιφυλόφιλο - Τρανς  (ΛεΓκΑΤ ή ΓκΛΑΤ) κίνημα, άλλοι αποδέχονται τις βελτιώσεις του παρόντος νόμου ως προς την άρση της διάκρισης για τα (σωματικά) ομόφυλα ζευγάρια να συνάπτουν ΣΣ, χωρίς ωστόσο να ξεχνούν - απεμπολούν – πωλούν το αίτημα για πολιτικό γάμο και το περιεχόμενό του, ούτε το αίτημα για απόλυτη ισότητα των πολιτών: σχετικά εκφράστηκε η ΗΟΜΟphonia `Thessaloniki Pride, καθώς άλλοι.

Άλλοι πάλι, θεωρούν ότι καλύτερα να μην αλλάξει ο νόμος του ΣΣ τώρα, διότι αυτό που θα ψηφιστεί θα είναι κουτσουρεμένο, και καλύτερα να αλλάξει μελλοντικά, σε χρόνο με πιο προοδευτικούς συσχετισμούς: π.χ. ακτιβιστές.

Και τώρα;

Α. Ο Σύρριζα ενδεχομένως καταθέτει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, προκειμένου να διαδώσει τις απόψεις του (και όχι οπωσδήποτε επειδή αναμένει ότι αυτό το σχέδιο θα υπερψηφιστεί). Πολύ θεμιτό αυτό, ωστόσο πρέπει να αναμένονται οι εξής συνέπειες:

Η διάκριση για την πατρότητα θα βρει απέναντί της ορισμένους σημερινούς συμμάχους του, τις Λεσβιακές – Γκέι – Αμφιφυλοφιλικές και Τρανς(φυλικές/έμφυλες/ενδυτικές) -ΛεΓκΑτ (ή ΓκΛΑΤ)- οργανώσεις, καθώς επίσης τα συντηρητικά τμήματα των πολιτών – ψηφοφόρων. Βέβαια, ορισμένοι/-ες ΓκΛΑΤ θα αποδεχτούν αυτή την πρόταση, ωστόσο ως αναγκαίο κακό, ως συμβιβασμό. Μια φορά «πάγωσαν» οι οργανώσεις των ΓκΛΑΤ, όταν η συγκυρία χαμογέλασε στους δημάρχους του Σύριζα, τότε με τον πολιτικό γάμο, αλλά αυτοί  παρέπεμψαν την ευκαιρία σε δήμαρχο του ΠΑΣΟΚ, στην Τήλο.

Β. Η άλλη περίπτωση είναι, ότι ο Σύρριζα να καταθέτει το σχέδιο νόμου του ως βάση για συνεννόηση με τα άλλα κόμματα και ανεξάρτητους βουλευτές, προκειμένου να υπάρξει η οποιαδήποτε πρόβλεψη –έστω και μικρή- για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτή η επιλογή είναι αποδεκτή. Ενδεχομένως, ο Σύρριζα θεωρεί ότι αυτό το Σχέδιο αποτελεί κατάλληλη εισήγηση συνεννόησης μεταξύ του ίδιου, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και των ΑΝΕΛ. Ωστόσο εκτιμούμε, ότι από τη στιγμή που ένα κόμμα έχει δηλώσει δημοσίως τις απόψεις του, δύσκολα θα αποκλίνει από αυτές. Οπότε, το μόνο κοινό σημείο των παραπάνω κομμάτων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου με απάλειψη του περιορισμού στο φύλο των συμβαλλόμενων στο Σ.Σ. Παραλείπω να αναφέρω τους ανεξάρτητους ή άλλους βουλευτές. Αυτό συνέβη, επειδή δεν εκφράστηκαν σχετικά, ακόμη, για τα άλλα άρθρα του Νόμου. Ωστόσο, μετά από λίγο χρόνο, και όταν ο Σύρριζα με ισχυρότερες δυνάμεις στη Βουλή, θα ξανακληθεί να παρουσιάσει ένα νέο ΣΕΣ, εκείνο θα είναι όπως το παρόν Σχέδιο Νόμου, ή διαφορετικό;

 

Τέλος, κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις:

Για την ορολογία «ΛΟΑΔ/ LGBT κοινότητα» του Σχεδίου Νόμου ΣΕΣ του Σύριζα: Ο συντετμημένος όρος "ΛΟΑΤ" και ο πιο μοντέρνος "ΛΟΑΔ", εκτιμάται ότι βασίζετε στις  θεωρίες του 1980 περί ανυπαρξίας κοινών στοιχείων  μεταξύ της λεσβιακής (γυναικείας ομοφυλοφιλικής) και της γκέι (ανδρικής ομοφυλοφιλικής) προσωπικότητας: ότι δήθεν πρόκειται για υποομάδες χωρίς κοινή υπερομάδα την ομοφυλοφιλία (ο όρος «ομοφυλοφιλία» αφήνεται για τους γκέι άνδρες και δεν διευκρινίζεται εκιδικεύεται ως ανδρική, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται η σύντμηση «Λ-ΑΟ-Α-Τ» ή «Λ-ΟΑ-Α-Δ»), αλλά και της "φυσικής" υπόστασης της λεσβιακής ύπαρξης και της φυσικοποιημένης σχέσης, της ουσιοκρατικής θεώρησης της γυναικείας ομοφυλοφιλίας (κατά τις θεωρίες αυτές ο λεσβιασμός δεν αποτελεί ομοφυλοφιλία, αλλά παράλληλη ομάδα με αυτήν).

Προφανώς μπορούν να προταθούν πολλά περιεχόμενα για ένα Σύμφωνο Συμβίωσης: «Σύμφωνο Α» με «πάρα πολύ» περιεχόμενο γάμου, «Σύμφωνο Β» με «λίγο» περιεχόμενο γάμου, «Σύμφωνο Γ» με «ελάχιστο» περιεχόμενο γάμου, «Σύμφωνο Δ» με ρυθμίσεις –π.χ. για τη γονεϊκότητα διαφορετικές από αυτές του γάμου κ.ου.κ.

Εάν κάποτε υπάρξει δυνατότητα Γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, η προσομοίωση του περιεχομένου του Συμφώνου με αυτό του γάμου («Σύμφωνο» τύπου «Γάμου») δεν θα έχει θεμελιώδη σημασία. Περισσότερο σημασία θα έχει η ύπαρξη κάποιου Συμφώνου, ώστε τα ΓκΛΑΤ ζευγάρια να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ «ελαφρού» Σ.Σ. και Γάμου, όπως άλλωστε κάνουν σήμερα τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια.

Ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωση που περιέχει αρνητική διάκριση για τα ΓκΛΑΤ ζευγάρια, θα ερμηνευτεί από κάπους/-ες ότι ενδεχομένως έχει ως συνέπεια την κατάδειξη ότι οι ΓκΛΑΤ δεν είναι ίσοι και όμοιοι με τους ετεροφυλόφιλους/-ες, δηλαδή η χρηστική του σημασία καταλήγει να είναι αυτή της ηθικής – ετεροσεξιστικής διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας.

Δεν είναι γνωστή κάποια στατιστική από την οποία να προκύπτει, ότι τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια σήμερα θα προτιμούσαν, σε σχέση με την γονεϊκότητα – πατρότητα, το Σχέδιο Νόμου ΣΕΣ ή τον ισχύοντα νόμο, το ΣΣ, από το Γάμο.

Ενδεχομένως σε ορισμένα άτομα να ταιριάζει περισσότερο το Σύμφωνο Α, σε άλλα τα Σύμφωνο Β κλπ. Πάντως εμείς ως ΓκΛΑΤ (ΛεΓκΑΤ) κίνημα, έχουμε την πεποίθηση, ότι δεν θα ξεχάσουμε το δικαίωμα στο Γάμο ούτε θα τεμπελιάσουμε να το ζητάμε από τις πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν, και προσδοκούμε ότι κάποτε θα επιτραπεί στα ΓκΛΑΤ ζευγάρια να παντρεύονται, ασχέτως με το αν θα υπάρχει Σύμφωνο Συμβίωσης με ή χωρίς αρνητικές διακρίσεις, όπως άλλωστε συνέβη και σε άλλες χώρες με τα Σύμφωνα Συμβίωσης.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Έρευνα hiv

Επιτέλους Σύμφωνο Συμβίωσης. Αν βρείτε τον κατάλληλο/η θα τον παντρευόσασταν;

Ναι - 38.8%
Όχι - 21.6%
Δεν ξέρω - 10.8%
Είμαι κρυφή - 28.8%
Η ψηφοφορία για αυτή τη δημοσκόπηση έχει λήξει
Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα!
S-Cape club Γκάζι Γκέι Ερωτικές ιστορίες - gayhellas

...και στο Facebook!

 Hot Live webcam Gay chat!