ΕΓΚΛΗΣΗ – ΜΗΝΥΣΗ

Παναγιώτη Δημητρά, Εκπροσώπου ΕΠΣΕ 

Andrea Gilbert, Εκπροσώπου Athens Pride - Στελέχους ΕΠΣΕ

Γρηγόρη Βαλλιανάτου, Στελέχους ΟΛΚΕ και ΕΠΣΕ 

Ευαγγελίας Βλάμη, Στελέχους ΟΛΚΕ και Athens Pride

Νικόλαου Μυλωνά, Εκπροσώπου ΟΛΚΕ

 

ΚΑΤΑ

Κωνσταντίνου Πλεύρη, Δικηγόρου,

 

Προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

 

Ο πρώτος εγκαλών είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας (ΕΤΕΠΕ)/Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), Μη Κυβερ­νη­­τικής Οργά­­νωσης (ΜΚΟ) ανθρώπινων δικαιω­μά­των -με στόχο τη συμβολή με κάθε νόμιμο μέσο στη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από φυλετική, εθνοτική ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή «γενετήσιο» προσανατολισμό και με βάση το Ν. 3304/2005- που είναι μέλος (με αριθμό μητρώου Μ83) της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟ) με έδρα την Αθήνα, και είναι εγγεγραμμένη ως ΜΚΟ στα μητρώα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών με α/α 306, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν 2731/1999.

Οι λοιποί τέσσερις εγκαλούντες και εγκαλούσες είμαστε δημόσια γνωστά στελέχη των αναφερόμενων ομοερωτικών φορέων, των ΜΚΟ «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας - Athens Pride (Άθενς Πράιντ)» και ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας). Η δεύτερη εγκαλούσα είμαι ειδικότερα νόμιμη εκπρόσωπος της Athens Pride και εγκαλώ και με την ιδιότητα αυτή, ενώ ο πέμπτος εγκαλών είμαι πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της ΟΛΚΕ και εγκαλώ και με την ιδιότητα αυτή.

Οι δεύτερη έως πέμπτος εγκαλούντες και εγκαλούσες πληροφορηθήκαμε στις 18 Οκτωβρίου 2008 πως δημοσιεύτηκε σε διάφορα ιστολόγια (blogs) «Δήλωσις ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών» του εγκαλουμένου δικηγόρου Κωνσταντίνου Πλεύρη, στην οποία αναφέρεται στη δεύτερη εγκαλούσα ως «αντικοινωνικό στοιχείο» και ως «καυχωμένη ότι εκπροσωπεί τας ομοφυλοφίλους γυναίκας, δηλαδή πρόκειται περί ψυχανωμάλου γενετησίου διεστραμμένου προσώπου, τον οποίον αφού δεν σέβεται την γυναικείαν φύσιν του δεν σέβεται και την αλήθειαν». 

Με το κείμενο αυτό είναι εμφανές πως ο εγκαλούμενος αποκαλεί κάθε ομοερωτικό (ομοφυλόφιλο) άτομο (άρα και τη δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα) άτομα «αντικοινωνικά», «ψυχανώμαλα», «γενετήσια διεστραμμένα», που «δεν σέβονται τη φύση τους» άρα «δεν σέβονται την αλήθεια». Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι προδήλως εξυβριστικοί, δυσφημιστικοί και συκοφαντικοί για το κάθε ομοερωτικό (ομοφυλόφιλο) άτομο άρα και για τον καθένα και την καθεμία από τη δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα. Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε από τον πρώτο εγκαλούντα, με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου φορέα που προβλέπει το Άρθρο 13 του Ν. 3304/2005 και στα πλαίσια του νόμου αυτού, να μας αντιπροσωπεύσει ενώπιον των δικαστηρίων υποβάλλοντας την παρούσα έγκληση με παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο Ν 3304/2005 προβλέπει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

«Άρθρο: 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση του γενικού πλαισίου ρυθμίσεως για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο: 2. 1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση, η οποία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.»

Οι χαρακτηρισμοί του εγκαλουμένου είναι προφανές πως προσβάλλουν την αξιοπρέπεια γενικά των ομοερωτικών ατόμων και ειδικότερα της δεύτερης εγκαλούσας έως τον πέμπτο εγκαλούντα λόγω του «γενετήσιου» προσανατολισμού μας και συμβάλλουν παράλληλα στη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος για εμάς και γενικότερα για τα ομοερωτικά άτομα.

Επίσης, στον πολύ πρόσφατο Ν. 3719/2008 προβλέπεται και το ακόλουθο:

«Άρθρο 23. 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985, ΦΕΚ 106 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η τέλεση της πράξης από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση.»

Με τη νεοεισαχθείσα διάταξη η νομοθεσία καθιστά το ρατσιστικό κίνητρο κατά τη διάπραξη ποινικά κολάσιμης πράξης επιβαρυντικό κριτήριο στη δικαστική επιμέτρηση της ποινής και διευρύνει το περιεχόμενο του Ν. 927/79 προσθέτοντας το «γενετήσιο προσανατολισμό» στα άλλα κριτήρια προστασίας από φυλετικής διακρίσεις (εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό). Η διάταξη αυτή βέβαια δεν ίσχυε όταν ο εγκαλούμενος συνέταξε την επίμαχη δήλωσή του, αλλά η νομοθετική ρύθμιση αντικατοπτρίζει τη βούληση του νομοθετικού σώματος να τιμωρεί το μίσος και κατά των ομοερωτικών ατόμων, όπως άλλωστε από το 2005 έχει περιλάβει στη νομοθεσία (Ν. 3304/2005) την απαγόρευση των διακρίσεων και κατά των ομοερωτικών ατόμων. Το επίδικο κείμενο είναι χαρακτηριστικό κείμενο μίσους κατά των ομοερωτικών ατόμων γενικά.

Τέλος, με την Απόφαση 3490/2006, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι η ομοερωτική κοινωνική ομάδα προστατεύεται από το Σύνταγμα:

«[Η] ομοφυλόφιλη ερωτική επιθυμία [είναι] υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται με μία κοινωνική ομάδα, μεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν μία ανοικτή και σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από την συνταγματική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προσωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές.»

Με βάση δε την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, το επίδικο κείμενο αποτελεί εξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση με ομαδικό χαρακτηρισμό, αφού ο εγκαλούμενος μετήλθε κατ’ αντικειμενική κρίση την ομαδική καταφρονητική εκδήλωση, ώστε να εκφέρει έμμεσα αλλά εξίσου αποδοτικά κρίση περιφρονητική για καθένα από τα μέλη της ομάδας, υπό τη δική του ατομικότητα και μοναδικότητα νοούμενο, και ειδικότερα για τη δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα και που είναι μέλη της ομάδας των ομοερωτικών ατόμων (η δεύτερη μάλιστα κατονομάζεται ρητά).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΓΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΗΝΥΟΥΜΕ

Ενώπιον Σας τις προαναφερθείσες ενέργειες του Κωνσταντίνου Πλεύρη, που αποτελούν εξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση των εγκαλούντων και εγκαλουσών, αφού ισχυρίστηκε γεγονότα που μπορούν να βλάψουν τη φήμη μας και την τιμή και υπόληψή μας.

Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα ως πολιτικώς ενάγοντες και ενάγουσες για την ηθική βλάβη που υπέστημεν ο καθένας και η καθεμία ατομικά από τις παράνομες πράξεις του εγκαλούμενου και ζητούμε χρηματική ικανοποίηση 30 ευρώ με επιφύλαξη για κάθε εγκαλούντα και εγκαλούσα.

 

 

Οι εγκαλούντες και εγκαλούσες

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Έρευνα hiv

Επιτέλους Σύμφωνο Συμβίωσης. Αν βρείτε τον κατάλληλο/η θα τον παντρευόσασταν;

Ναι - 38.8%
Όχι - 21.6%
Δεν ξέρω - 10.8%
Είμαι κρυφή - 28.8%
Η ψηφοφορία για αυτή τη δημοσκόπηση έχει λήξει
Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα!
S-Cape club Γκάζι Γκέι Ερωτικές ιστορίες - gayhellas

...και στο Facebook!

 Hot Live webcam Gay chat!